Cerințele ISO impuse companiilor

isoAm mai scris pe marginea obligativității obținerea certificatelor ISO necesare unor companii și mi s-au cerut precizări. Doresc să vă amintesc faptul că nu sunt expert în acest spinos domeniu, dar m-am documentat ceva mai mult decât alții, așa încât sunt în măsură să vă spun câteva dintre cerințele ISO impuse companiilor. În tot cazul, nici acum nu pot fi exhaustiv într-un singur articol.

Înainte de toate, se impune amintirea beneficiile oferite de un certificat ISO unei companii:

– competitivitatea ei la nivel naţional şi internaţional;

– e un semn de calitate a produselor şi serviciilor pentru consumatori, o garanţie suplimentară de siguranţă şi de competenţă profesională;

– băncile şi companiile de asigurări sunt și ele interesate în disponibilitatea certificatelor pentru a lua decizii referitoare la determinarea condiţiilor de creditare şi de asigurare.

Standarde din seria ISO 9000 şi ISO 14000 sunt un pachet de documente privind asigurarea calităţii şi a managementului mediului înconjurător.

Oricum, nu-i cazul să se mai caute, aici gasesti certificate iso.

Principalele cerinţe ISO impuse companiilor

– dezvoltarea politicii ecologice – un document special cu privire la definirea scopurilor şi obiectivelor ecologice;

– elaborarea şi respectarea procedurii pentru identificarea impactul semnificativ asupra mediului înconjurător;

– evidenţa tuturor cerinţelor legislative legate de aspectele ecologice ale activităţilor;

– elaborarea unui program de management ecologic. Programul ar trebui să identifice persoane responsabile, mijloace şi termene pentru a atinge scopuri şi obiective.

Ce este certificarea?

Certificarea este un proces prin care o organizație este evaluată, conform cerințelor unui anumit standard (standard de referință) și care are ca rezultat final (pozitiv) obținerea unui certificat de conformitate cu cerințele standardului (referențialului) față de care organizația dorește să se certifice. Certificarea cuprinde următoarele faze (pentru detalii consultați regulamentul de certificare):

Evaluarea documentației clientului (este conformă cu standardul, este finalizată?) – Auditul de evaluare la sediul organizației (sunt procedurile implementate corect, se respectă cerințele standardului?). Rezultatele auditului se includ într-un Raport de Audit.

Un sistem de management este un ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune, prin care se stabilesc politica și obiectivele propuse de organizație. Pot fi diverse sisteme de management: al calității, de mediu, al siguranței alimentului (HACCP), al securității informației, al sănătății și securității ocupaționale etc., precum și combinații ale acestor sisteme (sistemele integrate).

Un organism de certificare este o entitate juridică (societate), de preferință cu capital privat (pentru a asigura independența deciziilor de certificare față de client ) și care este capabilă să evalueze dacă o organizație îndeplinește cerințele unui anumit standard (referențial), în baza căruia organizația dorește să obțină certificarea.

Organismul de certificare trebuie să dispună de personal specializat și instruit pentru a putea evalua conformitatea cu referențialul ales.Organismul de certificare trebuie să fie acreditat.

Cine acreditează organismele de certificare? – Orice organism de certificare trebuie să fie acreditat de către o asociație/organizație de acreditare. Aceasta este singura autoritate în măsură să evalueze competența unui organism de certificare de a face evaluări (certificări) ale sistemelor de management ale organizațiilor din diferite domenii de activitate.

Ce valabilitate are un certificat? – Certificatul are o valabilitate de 3 ani. La cererea organizației certificate, o dată cu cel de al treilea audit de supraveghere se poate realiza și recertificarea. Astfel organizația își poate extinde perioada de valabilitate a certificatului cu încă 3 ani, fără a exista întreruperi de valabilitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *