Povestea KULT-ART Artizan

kult-artPe vremuri erau multe târguri artizanale cu meșteri adevărați și nu cu bișnițari, cu produse create de meșterii artizani, nu cumpărate din angrouri sau din China. KULT-ART Artizan dorește ca acele să reînvie în actualitate. Vrea ulița curată și românul neaoș cu arta moștenită din moși strămoși. Urmărește ca Bucovina să însemne valoare și nu kitsch, tradițional și nu în serie, calitate fără compromis, nu pentru profit, ci din respect pentru întreaga simțire românească.

Povestea KULT-ART Artizan a început printr-o reconversie. Nu profesională, ci a spațiului în care va funcționa SES-ul (structură de economie socială). Fosta discotecă a satului Măriței din comuna Dărmănești va reda moștenirea culturală a localnicilor fiecărui turist, devenind un topos creativ pentru artizani.

Cooperativa de Artizanat Meștesugăresc KULT-ART Artizan va confecționa și valorifica produse tradiționale din zona Bucovina. Prin producerea și comercializarea de artizanat românesc, asociația KULT-ART își propune apropierea omului de mediul rural, de obiceiuri și tradiții românești. Roata olarului, dalta și războiul de țesut nu vor mai fi piese de muzeu, ci vor reintra în circuitul producției autohtone. În acest sens, se va putea spune cu mândrie că se găsesc aici sculpturi din lemn realizate de artizanii locali, de exemplu.

Proiectul ECOURI este implementat de către Asociația Kelsen, în calitate de beneficiar al proiectului și de mai mulți parteneri interni și de peste hotare.

Asociația Kelsen, organizație nonguvernamentală, apolitică, independentă, nonprofit, având caracter civic, umanitar, are ca țel elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice pentru structurile asociative, instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice pentru categoriile de persoane defavorizate, cu dizabilităţi, sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale (ONG), pe plan local, regional și internațional.

Beneficiarii sunt copiii proveniți din familii cu venituri reduse, familiile aflate în situație de risc social și cele monoparentale, persoanele vârstnice fără venituri, persoanele cu dizabilități, tinerii care au părăsit instituțiile de ocrotire, elevi, studenți, șomeri, emigranți, persoane aflate în detenție etc.

Parteneri

  1. Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare este o firmă de consultanță în management și afaceri, precum și furnizor de formare profesională acreditat, autorizat în servicii de informare și consiliere.
  2. SC Pol Succes Srl e o societate comercială având ca obiect de activitate principală plasarea și medierea forței de muncă precum și activități de consiliere și informare privind cariera, fiind acreditată de către ANOFM.
  3. Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară-ACDC este o asociaţie profesională, care îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional şi internaţional, iar cei 33 de membri ai asociaţiei deţin expertiză în domeniul dezvoltării comunitare.
  4. Institutul pentru Parteneriat Social – Bucovina are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor din nordul şi nord-estul României prin încheierea de parteneriate pentru învăţarea, organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională şi educaţie continuă.

Printre membrii fondatori se numără: Die Querdenker Austria, Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor din Cernăuţi AREAC, Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus AREAP, Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor AREAS şi KULT-ART.

  1. Asociația Kult-Art activează în sfera cultural-educativă, având acțiuni ca înființarea unei trupe de pantomimă, organizarea de expoziții de artă plastică și implicarea tinerilor într-o serie de proiecte educative, cum ar fi Grundtvig și Leonardo. Kult-Art e promotorul unei rețele de cooperare în domeniul educației artistice și culturale, în care se regăsesc asociații și instituții de profil din mai multe țări reunite prin artă și cultură.
  2. Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (SFE CEFEC) este o rețea europeană cu misiunea de a sprijini și încuraja dezvoltarea firmelor și cooperativelor sociale din Europa, astfel încât să aibă acces la un loc de muncă mai multe persoane care se confruntă cu obstacole grave legate de incluziunea pe piața muncii, din cauza handicapului sau a dezavantajelor pe care le au.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *